Nootropisk | Bieffekter, Dosering & VARNINGAR

Hjärnkraftsprodukter:

Hjärnenergi är den mängd energi som hjärnan kan använda på en minut, sekund eller timme. Det mäts också i energin som lagras i hjärnan. När en person har för mycket av hjärnans energi, eller för lite, är det troligt att de har låga stämningar och låg energi. Detta är en anledning till att det är bra att få tillräckligt med sömn varje natt. För lite hjärnenergi är också ett viktigt skäl till att människor med Alzheimers sjukdom har problem med att tänka och komma ihåg saker. Människor kan ha för lite hjärnenergi och uppleva symtom på psykiska problem som brist på motivation och depression. För mycket hjärnenergi kan orsaka en emotionell obalans mellan hjärnan och kroppen. Till exempel, om någon har en mycket hög energinivå, men har en tendens att känna sig arg eller deprimerad, kan denna obalans orsaka problem i hans eller hennes fysiska välbefinnande. Brist på hjärnkraft kan orsaka stress och ångest och kan sannolikt orsaka problem i deras relationer.

Vad kan du göra?

Om du har något av symtomen som beskrivs i tabellen ovan kanske du vill prova något annat. Men om du försöker hjälpa någon annan kan du fortfarande göra de rekommenderade behandlingarna, till exempel ett kognitivt beteendeprogram, för att förbättra hjärnans funktion.

De senaste recensionerna

Genium

Genium

Anastasia Murphy

Du kanske tror att Genium fungerar underverk. Åtminstone denna avhandling kommer upp, man ser de ot...