ការកាត់បន្ថយការស្រមុក: រឿងប្រឌិត ឬអព្ភូតហេតុ? ការពិតទាំង ៥

តាមពិតសហគមន៍ស្រមុកមានទំហំធំគួរសមហើយគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំជាសហគមន៍អ្នកប្រើស្រមុក។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអានការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំនៅលើទំព័រនេះហើយត្រូវបានធានាថាពួកគេគឺជាការពិនិត្យមើលស្រមុកដ៏ទូលំទូលាយបំផុតនៅទីនោះ។ ខ្ញុំមិនអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកជំនាញខាងថ្នាំងងុយគេងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យបន្ទាន់និងជាអ្នកជំនាញខាងថ្នាំស្រមុក។ ខ្ញុំក៏ជាអ្នកនិយាយញឹកញាប់នៅឯសន្និសីទសុខភាពនិងស្រមុក។

ភាគច្រើននៃផលិតផលស្រមុកដែលខ្ញុំពិនិត្យឡើងវិញមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបានឃើញផលិតផលប្រឆាំងនឹងការស្រមុកជាច្រើនត្រូវបានលក់នៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលី។ ផលិតផលប្រឆាំងនឹងការស្រមុកទាំងនេះពិតជាមិនដំណើរការទេហើយវាមិនល្អសម្រាប់មនុស្សស្រមុកឡើយ។ អ្នកខ្លះនិយាយថាពួកគេអាចប្រើវាបានហើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកពិចារណាថាមានផលិតផលជាច្រើននៅទីនោះដែលមានគំនិតដូចគ្នាអ្នកនឹងដឹងថាមានផលិតផលជាច្រើនទៀតដែលអាចដំណើរការបាន។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសូមណែនាំឱ្យអ្នកទទួលបានផលិតផលដែលអ្នកចង់បានហើយសាកល្បងវាដើម្បីរកឱ្យឃើញថាតើផលិតផលមួយណាដែលពិតជាដំណើរការ។ វិធីនោះអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដោយឈ្លាសវៃ។ អ្នកអាចទទួលបានលទ្ធផលមួយចំនួនដែលអ្នកចូលចិត្តនិងលទ្ធផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកមិនពេញចិត្ត។

ការពិនិត្យផលិតផលចុងក្រោយរបស់យើង

Snore

Snore

Anastasia Murphy

ដូចជានៅឆ្ងាយដូចជាការស្រមុកគឺមានការព្រួយបារម្ភ, Snore បានភ្ជាប់ជាញឹកញាប់ជាមួយប្រធានបទនេះ - អ្វីដែលអា...